Bèo tấm miễn phí

Bèo tấm là một trong những loại cây thuỷ sinh nhỏ và có sức sống rất mãnh liệt. Chúng có thể được dùng để thả trang trí trong các bể cá nhỏ và vừa. Bèo có thể dùng để che ánh sáng, tạo cho môi trường tự nhiên hơn và mang lại một hệ sinh thái ổn định hơn.