3 cành rong đuôi chồn miễn phí

Rong đuôi chồn là một trong những loại rong nhỏ, dễ sống thường được chọn để thả trong các bể cá nhỏ. Rong có thể được thả lơ lửng mà không cần cắm xuống đất. Chúng có sức sống mãnh liệt mà không cần phải cầu kỳ chăm sóc.