Bông lọc nước bể cá

10.000 

Bông lọc nước bể cá, bể thuỷ sinh, hồ cá, lọc nước giếng khoan loại 1 bông đanh mịn, bề mặt bông khít giúp lọc được những tạp chất nhỏ nhất.