Cạo rêu bể cá nam châm Sobo SB-BMIN

70.000 

Cạo rêu bể cá nam châm Sobo SB-BMIN phù hợp với kể cá có kích thước 30-50cm (từ 50 lít đổ lại).