Lọc vi sinh mini XY 2836

45.000 

Công dụng lọc vi sinh mini XY 2836 là lọc bụi trong bể và là nơi trú ẩn của vi sinh có lợi.

Loại lọc này thích hợp cho hồ không cần dòng chảy mạnh, loại bể cá mini hay các loại bể cá nuôi tép hoặc bảy màu, khi sử dụng trong bể lớn thì phải kèm với các loại lọc khác như lọc tràn hay lọc ngoài.