Loc vi sinh Sobo 933

30.000 

Lọc vi sinh Sobo 933 là dòng lọc vi sinh mini chuyên cho các loại cá nhỏ, nguyên tắc hoạt động đơn giản, rẻ, đặc biệt phù hợp các loại cá con, hoặc pom cá la hán.