50g nham thạch vụn trải nền

Nham thạch trải nền bể cá phù hợp cho mọi bố cục từ thủy sinh,biotop hay thả cá Nhìn cực kì đẹp và tự nhiên,tăng thêm diện tích bể mặt cư trú của vi sinh làm trong nước hơn rất nhiều…